PROGRAM SKÖL 2022

Program SKÖL 2022
PROGRAM SKÖL 2022
Start Datum:
2021 10 31
Slut Datum:
2022 12 31
Plats:

7 Januari

PUB kväll 18.00 Folkets Hus

Februari

Bryggeri/pub besök Plats och datum meddelas
senare

11 Mars

Årsmöte 18.00 Folkets Hus och Pub kväll

21 Maj

SKÖL tävling 13.00-18.00 Folkets Hus

18 Juni

PUB kväll i det gröna, tid och plats meddelas senare

20 Augusti

Humledag Julita OBS! Preliminärt datum

27
Augusti

Beer Walk 13.00- 17.00 Folkets Hus

September

Bryggeri/pub
besök Plats och datum meddelas senare

7 Oktober

PUB kväll 18.00 Folkets Hus

19 November

SKÖL tävling 13.00-18.00 Folkets Hus

28
December

PUB
kväll 18.00 Folkets Hus


Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter


Styrelsen Sköldinge ÖL Kultur