Sköldinge Ölkultur

En plats för samlad information om Sköldinge Ölkultur och evenemang - för medlemmar och intresserade.

Program SKÖL 2022
2021 10 31-2022 12 31

PROGRAM SKÖL 2022

7 Januari PUB kväll 18.00 Folkets Hus Februari Bryggeri/pub besök Plats och datum meddelas senare 11 Mars Årsmöte 18.00 Folkets Hus och Pub kväll 21 Maj SKÖL tävling 13.00-18.00 Folkets Hus 18 Juni PUB kväll i det gröna, tid och plats meddelas...